Komanda

Lietuvos Rizikos ir Privataus kapitalo asociacija

Valdyba

LT VCA Teisės ir reguliavimo komitetas

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) 2015 metų pabaigoje įsteigė Teisės ir reguliavimo komitetą, kuris yra kolegialus LT VCA patariamasis organas, sudarytas iš gerai Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojams žinomų teisės ir mokesčių srityje dirbančių Lietuvos specialistų ir savo srities profesionalų.

Komitetas vykdo teisinių ir reguliacinių klausimų, turinčių įtaką Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo rinkai, stebėseną ir valdymą, komunikuoja su privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyviais, vietos ir užsienio partneriais, institucijomis, aktyviai prisideda prie teisinės ir mokestinės sistemos tobulinimo bei palankių sąlygų rinkos plėtrai sudarymo.

LT VCA Teisės ir reguliavimo komiteto sudėtis: