Komanda

Lietuvos Rizikos ir Privataus kapitalo asociacija

Komanda

Valdyba

LT VCA Teisės ir reguliavimo komitetas

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) 2015 metų pabaigoje įsteigė Teisės ir reguliavimo komitetą. Komitetas yra kolegialus LT VCA patariamasis organas, kuris sudarytas iš gerai Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojams žinomų teisės ir mokesčių srityje dirbančių Lietuvos specialistų ir savo srities profesionalų. Komitetas vykdys teisinių ir reguliacinių klausimų, turinčių įtaką Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo rinkai, stebėseną ir valdymą, komunikuos su privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyviais, vietos ir užsienio partneriais, institucijomis.

Kadangi Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo ekosistema sparčiai auga, LT VCA Teisės ir reguliavimo komiteto pagrindinis tikslas bus aktyviai prisidėti prie teisinės ir mokestinės sistemos, susijusios su rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, taip sudarant palankias salygas rinkos plėtrai bei naujų Lietuvos ir užsienio rizikos kapitalo fondų steigimuisi.

LT VCA Teisės ir reguliavimo komiteto sudėtis:

Tikrieji nariai:

Asocijuoti nariai

Partneriai