Apie mus

Lietuvos Rizikos ir Privataus kapitalo asociacija

Apie VCA

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) vienija privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra kartu su kompetentingomis Lietuvos institucijomis ir partneriais dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą rizikos ir privataus kapitalo verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus, koordinuoti Asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominiams ir teisiniams interesams, propaguojant rizikos ir privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, pabrėžiant šios  rinkos plėtros naudą valstybei, įmonėms ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams ir ūkio subjektams.

Taip pat LT VCA tikslas informuoti visuomenę apie asociacijos narių veiklą, didinti inovatyvių/novatoriškų įmonių produkciją plėtojant patrauklią ir tvarią aplinką verslininkams, instituciniams investuotojams ir fondų valdytojams ir kt.

Šiuo metu asociacija vienija 40 aktyvias bendroves-narius, vykdančius įvairių rušių rizikos kapitalo veiklą. Šiuo metu yra 13 tikrųjų ir 27 asocijuotų narių.

LT VCA įkūrė UAB LitCapital Asset Management, UAB BaltCap ir UAB SEB Venture Capital 2009 m. gegužės mėnesį. Privataus kapitalo (PE) ir rizikos kapitalo (VC) investicijos egzistuoja Lietuvoje nuo XX a. 10-ojo dešimtmečio pradžios. Per šį laikotarpį PE ir VC rinka pasikeitė, iš nišinės tapo vieną iš pirmaujančių lyderių.

LT VCA ne tik teikia paslaugas savo narių vardu (prižiūri teisinius, reguliavimo ir mokesčių klausimus, atlieka tyrimus ir renka statistinius duomenis, užsiima mokymais, plėtra ir komunikacija, ir kt.), bet ir atlieka verslo atstovavimo ir propagavimo centrinės platformos vaidmenį santykiuose su instituciniais investuotojais, nuomonės lyderiais ir viešosios politikos formuotojais. Asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. LT VCA atvira bendradarbiavimui su rizikos kapitalo, turto valdymo, investiciniais fondais, verslo angelais, teisininkų kontoromis, konsultantais finansų klausimais ir visais kitais tiesioginių investicijų rinkos dalyviais.