Kas yra rizikos kapitalas?

Smulkus verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Tačiau ilgainiui mažos įmonės siekia augti ir išvystyti masto ekonomija, įgyti ir išlaikyti didesnę rinkos dalį ir kt. Taigi, šiame plėtimosi etape atsiranda lėšų ar skolinto kapitalo poreikis. Kalbant apie lėšų skolinimąsi, vyrauja dvi galimybės: paskola arba kapitalo investicija. Tačiau dauguma įmonių nevisiškai atitinka paskolų suteikimo reikalavimus, keliamus finansinių institucijų, kadangi jos negali užtikrinti vykdyti įsipareigojimus, neturėdamos pakankamai nuosavo kapitalo.

Kalbant apie investavimo galimybes į kapitalą, yra dvi pagrindinės rūšys: rizikos kapitalas (angl. venture capital arba VC) ir privatus kapitalas (angl. private equity arba PE). Rizikos (RK) arba privatus kapitalas (PK) – tai būdas turėti nuosavybės teisę į įmonę ar jos dalį. Ši nuosavybės forma yra naudinga verslininkams, tačiau jie privalo perleisti įmonės akcijas už kapitalo paskolinimą.

Norėdamas pasinaudoti kapitalo paskolinimo galimybe, verslininkas įprastai turi kreiptis į RK/PK fondą, kuris investuoja kapitalą tiesiogiai arba įsigyja veikiančias įmones. Įprastai RK/PK fondas surenka pinigus ir investuoja juos į nelistinguojamas įmones (t.y. įmones, kurių akcijomis neprekiaujama vertybinių popierių biržoje) įsigyjant nedidelę dalį akcijų, suteikiančių kontroliavimo teisę trejų-septynerių metų laikotarpiui. Tokio finansavimo nauda yra dažniau susijusi ne su investuotomis lėšomis, o su RK/PK fondo dalyvavimu investicinio portfelio įmonės valdyboje, kai RK/PK fondo valdytojai turėdami gerą įmonės silpnųjų ir stipriųjų pusių supratimą gali atlikti kruopštų patikrinimą ir taip pat dalintis vertingais kontaktais.

Atrankos kriterijai

Atrankos kriterijai įprastai priklauso nuo kiekvienos RK įmonės specializacijos srities, investicijos rūšies, reikalingos investuoti sumos, pramonės šakos, vietovės ir potencialaus investicijų gavėjo gyvavimo ciklo stadijos ir kt. Įprastai pasitelkiami trys universalūs kriterijai: verslo koncepcija, vadovybė ir grąža. Atsižvelgiant į su potencialia investicija susijusią riziką ir ilgalaikį įsipareigojimą investicinį portfelį sudarančioms įmonėms, prieš priimant kiekvieną investicinį sprendimą būtina atlikti kruopštų įmonės patikrinimą.

Pirmiausia RK investuotojas atsirenka daugiausiai žadančius investavimo pasiūlymus, kurių įprastai būna mažiau negu 1% iš visų galimų pasiūlymų. Tuomet atsižvelgiama į šiuos pagrindinius elementus: pelno augimo potencialą, verslo idėją, konkurencinį pranašumą, ir pagrįstą kapitalo poreikį. Pirmieji trys elementai yra tarpusavyje susiję, nes pelno augimo potencialas priklauso nuo verslo idėjos, o konkurencinis pranašumas palengvina augimą. Galiausiai, po pirmojo potencialių investicijų atrankos etapo, RK/PK specialistai turėtų užduoti sau šiuos klausimus:

  • Ar ši investicija atitinka mūsų portfelio strategiją?
  • Ar ši investicija atitinka mūsų orientaciją?
  • Ar investicijos dydis yra mums tinkamas?
  • Ar šis verslas (įmonė) pakankamai brandus, kad būtų mums tinkamas?
  • Ką mes žinome apie šį sektorių?

Į kurį nors iš aukščiau pateiktų klausimų atsakius neigiamai, labai tikėtina, kad pasiūlymas bus atmestas.

RK / PK įmonės struktūra

Įprastai RK/PK įmonės turi fondų, ribotų partnerių ir bendrųjų partnerių. RK/PK įmonės juridinis statusas yra ribotos atsakomybės bendrovė, ribota (komanditinė) bendrija, arba ribotos atsakomybės (komanditinė) bendrija. Riboti partneriai – tai instituciniai investuotojai, pvz., pensijų fondai, draudimo bendrovės, neliečiamieji fondai, savitarpio (finansavimo) fondai, turto valdymo bendrovės, ir privatūs investuotojai. Jie įprastai įneša 95-99% fondo numatyto kapitalo. Riboti partneriai neturi balso teisių ir yra pasyvieji investuotojai. Bendrieji partneriai (lėšų valdymo įmonės) – tai investavimo profesionalai, aktyviai valdantys investicines lėšas.

RK/PK investicijos įprastai įgyvendinamos fondų, gyvuojančių penkerius-dešimt metų. Šioms investicijoms gali būti taikomi įvairūs apribojimai, priklausantys nuo sektoriaus, etapo, geografinės vietovės, įmonės dydžio ir kt. Viena RK/PK bendrovė gali valdyti vieną ar daugiau fondų.

RK / PK vaidmuo šalies ekonomikoje

Privataus kapitalo ir rizikos kapitalo investicijos vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. RK/PK yra svarbiausias tarpininkas tarp mažų privačių įmonių ir visuomenės, kuriantis skaidrumą dėl atliekamo įmonių kruopštaus patikrinimo ir įvertinimo bei nustatantis smulkių įmonių kokybę. Rizikos kapitalas, prisiimantis verslo riziką, vaidina antrą pagal svarbumą vaidmenį mažų įmonių finansiniame augimo cikle po pačių verslininkų ir privačių investuotojų lėšų. Tačiau prieš kreipdamosi dėl paskolos į banką, įmonės turi būti pasirengusios įgyti lėšų obligacijų išleidimo būdu ir iki viešojo akcijų pasiūlymo arba strateginio investuotojo įgijimo.

RK / PK panašumai bei skirtumai

Terminai „rizikos kapitalas“ ir „privatus kapitalas“ dažnai vartojami kaip sinonimai, kai kalbama apie investicines priemones, kuriomis daugiausiai naudojasi instituciniai investuotojai ir pasiturintys fiziniai asmenys, įsigydami dalį įvairių įmonių akcinio kapitalo. Tai, kas RK/PK sektorių vienija ir skiria nuo kitų finansavimo būdų, yra kapitalo šaltinis ir santykis su investiciniame portfelyje esančiomis įmonėmis. Pagrindinis RK/PK fondų kapitalo šaltinis – instituciniai investuotojai (pensijų ir kiti fondai, draudimo bendrovės ir kt.) ir pasiturintys fiziniai asmenys.

Europoje visas šis sektorius įprastai vadinamas privataus kapitalo sektoriumi, o rizikos kapitalas yra laikomas šio sektoriaus dalimi. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) rizikos kapitalas yra suprantamas taip, kaip Europoje, o nuosavas kapitalas yra laikomas atskira investavimo rūšimi, kurią dažniausiai pasitelkia brandesnės įmonės vėlesniame etape, siekdamos pašalinti neefektyvų funkcionavimą. Pačių įmonių skiriama kapitalo dalis įprastai būna didesnė negu rizikos kapitalo dalis.

Instituciniams investuotojams ir pasiturintiems fiziniams asmenims RK/PK fondai siūlo alternatyvią ilgalaikio investavimo formą su skirtinga rizika ir galimybėmis negu viešai prekiaujamų vertybinių popierių. Tokioms investicijoms būdinga tam tikra rizika: RK/PK fondai padeda jų investiciniame portfelyje esančioms įmonėms realizuoti jų augimo potencialą ir investicijos pasiteisina tik jeigu tokioms įmonėms sekasi. Įprastai RK/PK investuotojai gauna finansinę grąžą tik kai atitraukia investicijas iš įmonių. Tarp įprastų lėšų atitraukimo strategijų galima paminėti šias: įmones įsigyja kitos įmonės (strateginiai investuotojai), viešasis akcijų pasiūlymas (IPO), rekapitalizacija ir kt.

Media