Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) skelbia Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo fondų (JEREMIE fondai) veiklos analizę 2010-2014 m. (III ketv.). Tyrimas apima Lietuvoje pagal JEREMIE iniciatyvą  įkurtų ir aktyviausiai rizikos ir privataus kapitalo rinkoje veikiančių „Lithuania SME Fund“ (UAB BaltCap), „LitCapital I“ (UAB LitCapital), „Verslo angelų fondas I“ (UAB „MES INVEST“ ir UAB „Strata“ konsorciumas), „Practica Seed Capital“ ir „Practica Venture Capital“ (UAB Practica Capital) fondų veiklos analizę. Viso šie fondai valdo bei Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams yra skirta apie 80 mln. eurų struktūrinių fondų ir privataus kapitalo lėšų, iš kurių virš 40 mln. eurų jau yra investuota į 75 Lietuvoje įvairiose veiklos stadijose veikiančias įmones.  Tyrimas parodo, kad 2013 ir 2014 m. rizikos ir privataus kapitalo fondų veikla buvo itin aktyvi tiek atliktų investicijų skaičiumi, tiek investuotomis į įmones lėšomis. Veiklos analizė patvirtina, kad rizikos ir privataus kapitalo fondų veikla vaidina reikšmingą ir svarbų vaidmenį visoje šalies ekonomikoje, t. y. portfelio įmonėse nuolatos yra kuriamos darbo vietos, 42 proc. darbo vietų portfelio įmonėse yra už Vilniaus raj. ribų, įmonės nuolat investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą (R&D), portfelio įmonių eksportas nuolatos auga ir t. t. Daugiau rezultatų rasite veiklos ataskaitoje, kuri siunčiama kartu su šia žinute.