Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) 2015 metų pabaigoje įsteigė Teisės
ir reguliavimo komitetą. Komitetas yra kolegialus LT VCA patariamasis organas, kuris sudarytas
iš gerai Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo fondu valdytojams žinomu teisės ir mokesčių srityje
dirbanciu Lietuvos specialistu ir savo srities profesionalu. Komitetas vykdys teisiniu ir reguliaciniu
klausimu, turinciu itaka Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo rinkai, stebesena ir valdyma,
komunikuos su privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyviais, vietos ir užsienio partneriais,
institucijomis. Kadangi Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo ekosistema sparciai auga, LT VCA
Teises ir reguliavimo komiteto pagrindinis tikslas bus aktyviai prisideti prie teisines ir mokestines
sistemos, susijusios su rizikos kapitalo priemoniu igyvendinimu, tobulinimo, taip sudarant
palankias salygas rinkos pletrai bei nauju Lietuvos ir užsienio rizikos kapitalo fondu steigimuisi.

LT VCA Teises ir reguliavimo komiteto sudetis:

Akvilė Bosaitė (COBALT) (komiteto pirmininkė)

Robertas Čiočys (Ellex Valiunas)

Mantas Gofmanas (TGS Baltic)

Andrius Ivanauskas (GLIMSTEDT)

Leonas Lingis (E&Y)

Karina Andriukaitienė (Sorainen)

Linas Sabaliauskas (TRINITI)

Juratė Zarankienė (TaxLink Baltic)

Giedrius Kolesnikovas (Motieka & Audzevičius)

Audrius Matikiūnas (Invalda INVL)