Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) 2015 metų pabaigoje įsteigė Teisės
ir reguliavimo komitetą. Komitetas yra kolegialus LT VCA patariamasis organas, kuris sudarytas
iš gerai Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo fondų valdytojams žinomų teisės ir mokesčių srityje
dirbančių Lietuvos specialistų ir savo srities profesionalų. Komitetas vykdys teisinių ir reguliacinių
klausimų, turinčių įtaką Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo rinkai, stebėseną ir valdymą,
komunikuos su privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyviais, vietos ir užsienio partneriais,
institucijomis. Kadangi Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo ekosistema sparčiai auga, LT VCA
Teisės ir reguliavimo komiteto pagrindinis tikslas bus aktyviai prisidėti prie teisinės ir mokestinės
sistemos, susijusios su rizikos kapitalo priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, taip sudarant
palankias salygas rinkos plėtrai bei naujų Lietuvos ir užsienio rizikos kapitalo fondų steigimuisi.

LT VCA Teises ir reguliavimo komiteto sudetis:

Audrius Matikiūnas (Invalda INVL) – komiteto pirmininkas

Robertas Čiočys (Ellex Valiunas)

Mantas Gofmanas (TGS Baltic)

Andrius Ivanauskas (GLIMSTEDT)

Leonas Lingis (E&Y)

Karina Andriukaitienė (Sorainen)

Linas Sabaliauskas (TRINITI)

Juratė Zarankienė (TaxLink Baltic)

Giedrius Kolesnikovas (Motieka & Audzevičius)