2017 m. gruodžio 7 d. Seime buvo priimtas LR pelno mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriuo iš esmės įtvirtinamas vienas investicijų į kolektyvinio investavimo subjektus apmokestinimo lygis galutinio investicinių pajamų gavėjo – fizinio asmens – „rankose“. Šiuo pakeitimu nuo pelno mokesčio yra atleidžiamos visos nustatytus reikalavimus atitinkančios kolektyvinio investavimo subjektų gaunamos pajamos, o taip pat tarpinių struktūros vienetų (tarp kolektyvinio investavimo subjekto ir galutinio investuotojo) gaunamos su investicijomis į kolektyvinio investavimo subjektą susijusios pajamos. LR pelno mokesčio įstatymo pakeitimai įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.
Tai yra vienas pagrindinių Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos (LT VCA) pasiūlytų teisės aktų pakeitimų, siekiant sudaryti konkurencingą mokestinę aplinką, kuri prisidėtų prie investavimo Lietuvoje skatinimo, ir kapitalo rinkos plėtros, kuri galėtų tapti reikšmingu alternatyviu finansavimo šaltiniu verslui.
LT VCA Teisės ir reguliavimo komiteto pirmininkė Akvilė Bosaitė (COBALT): „Džiaugiuosi, kad daugiau nei dvejus metus trukęs atkaklus darbas davė savo vaisių – asociacijai pavyko užmegzti konstruktyvų dialogą su atsakingomis institucijomis ir pagrįsti joms, kad norėdama tapti patrauklia jurisdikcija privataus ir rizikos kapitalo verslui privalome pasiūlyti palankų mokestinį režimą, nenusileidžiantį kaimyninėms valstybėms. Priimtus teisės aktų pakeitimus reikės šiek tiek tobulinti, detalizuojant rizikos kapitalo fondų apibrėžimą, tačiau esminės apmokestinimo taisyklės yra pakeistos fondams palankia linkme.“
LT VCA Teisės ir reguliavimo komiteto narė Jūratė Zarankienė (TaxLink Baltic): „Ilgą laiką kolektyvinio investavimo subjektų apmokestinimo taisyklės buvo nenuoseklios ir labai sudėtingos, o investuotojų grąžą mažino reikšminga mokestinė našta. Priimti pakeitimai šią spragą užpildė ir sukūrė pakankamai apibrėžtas ir konkurencingas kolektyvinių investavimo subjektų veiklos apmokestinimo taisykles, sudarančias palankesnes sąlygas investicijoms Lietuvoje.“
Daugiau informacijos apie LT VCA siūlymus teisinės ir mokestinės bei rizikos ir privataus kapitalo rinkos aplinkos gerinimui galite rasti čia: LT VCA pasiūlymai.