Verslą pradedančios ir plėtrą vykdančios Lietuvos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) greitu laiku galės kreiptis dėl investicijų į privačius rizikos kapitalo fondus bei verslo angelus, kurie kartu su rizikos kapitalo fondu „Koinvesticinis fondas“ teiks alternatyvų finansavimą. Tokia galimybė atsirado UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kartu su dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ įsteigus komanditinę ūkinę bendriją (KŪB) „Koinvesticinis fondas“.

„Šiuo fondu siekiame gerinti kapitalo prieinamumą didelį augimo potencialą turinčioms Lietuvos įmonėms, kurios susiduria su ribotomis galimybėmis pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis. Investuodami į naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius, kartu su fondu investuosiantys privatūs investuotojai taip pat rūpinsis įmonių investicinių planų įgyvendinimu ir investicijų vertės auginimu, – teigia „Invega“ generalinis direktorius Audrius Zabotka. – Tai pirmasis rizikos kapitalo fondas Baltijos šalyse, kurį įgyvendindama nacionalinė institucija atliks tiesiogines investicijas į įmones. Ir tai, be abejo, naujas žingsnis Lietuvos verslo istorijoje.“

KŪB „Koinvesticinis fondas“ kartu su privačiais investuotojais investuos į MVĮ. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, galės kreiptis dėl investicijų ir nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui (UAB „Kofinansavimas“) dėl investavimo į perspektyvias MVĮ ar potencialiai gyvybingus projektus.

Dalis fondo investicijų bus skirta įmonėms, veikiančioms arba ketinančioms pradėti naują ekonominę veiklą sumaniosios specializacijos srityje. Šiuo fondu taip pat planuojama prisidėti prie alternatyvios (augimo) rinkos (angl. First North) plėtros.

„Invega“ kartu su  UAB „Kofinansavimas“ valdo Ūkio ministerijos finansuojamas rizikos kapitalo priemones „Ko-investicinis fondas“ ir „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – „Ko-investicinis fondas II“). Naujam rizikos kapitalo fondui įgyvendinti Ūkio ministerija iš viso skyrė 24,1 mln. eurų, iš jų 12,5 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių lėšų skirta finansų inžinerijos priemonei „Ko-investicinis fondas“ ir 11,6 mln. eurų  iš Europos struktūrinių investicinių fondų skirta finansinei priemonei „Ko-investicinis fondas II“.

KŪB „Koinvesticinis fondas“ valdytoja paskirta „Invegos“ įkurta dukterinė įmonė UAB „Kofinansavimas“.

„Jau baigiame ruošti privačių investuotojų atrankos procesą ir vertinimo metodiką. Birželio mėnesį pradėsime rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų atranką, nes tik patvirtinti investuotojai galės teikti paraiškas bendram investavimui į pradedančiąsias įmones. Visi dokumentai, reikalavimai investuotojams ir investicijoms bei patvirtintų investuotojų sąrašas bus skelbiami interneto svetainėje www.koinvest.lt “, – sako UAB „Kofinansavimas“ direktorė Daiva Gerulytė.

UAB „Kofinansavimas“ fondo portfelio įmonių valdyme dalyvaus tikrojo nario teisėmis kaip tylusis investuotojas. Fondas valdomas ir sprendimai priimami Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatyme nustatyta tvarka.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) – LR Vyriausybės įsteigta ir Ūkio ministerijos valdoma finansų institucija, kuri įgyvendina verslo skatinimo priemones. „Invegai“ patikėtas kelių ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų kontroliuojančiųjų fondų valdymas, šių fondų finansuojamų priemonių įgyvendinimas, kreditų verslui garantavimo schemų, naujų finansinių priemonių, įskaitant ir rizikos kapitalo priemonių, kūrimas bei įgyvendinimas. „Invega“ yra finansinių ir visuotinės dotacijos priemonių valdytoja, jai patikėtos ES struktūrinių investicinių fondų įgyvendinančios institucijos funkcijos.

„Invega“ yra Europos garantijų institucijų asociacijos (AECM), Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos (LTVCA) ir Europos rizikos kapitalo fondų investuotojų tinklo narė (EVFIN), Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos (ELTIA) asocijuota narė, EIF-NPI rizikos kapitalo platformos (EIF-NPI Equity Platform) nacionalinė finansų institucija-partnerė.

 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“)

Komunikacijos specialistė

Karolina Vaitonytė, tel. +370 5 2780373