Tarptautinė audito ir konsultacijų bendrovė Deloitte atliko Vidurio Europos regiono įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) apklausą 10-yje šalių, kurioje dalyvavo daugiau nei 400 respondentų iš Lietuvos, Latvijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos.

 

Pagrindinės įžvalgos apie MTEP Centrinėje Europoje:

Baltijos šalių įmonės palankiau vertina MTEP skiriamas išlaidas lyginant su kolegomis iš Vidurio Europos regiono;

Lyginant su praėjusiais metais, įmonės planuoja didinti investicijas į MTEP: per artimiausius 1-2 metus investuos 45 proc. apklaustų įmonių, o per 3-5 metus – 57 proc.;

Pagrindiniai veiksniai, kurie motyvuoja įmones daugiau investuoti į MTEP, apima įvairiose srityse gaunamą naudą, tokią kaip galimybę naudotis dotacijomis, mokesčių lengvatomis bei bendradarbiavimą su patyrusiais mokslinių tyrimų darbuotojais;

Dauguma įmonių (71%) tęsia bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis (universitetais ir mokslinių tyrimų institutais), kuris naudingas abipusiškai;

Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria įmonės, yra neapibrėžtumai, kai mokesčių administratorius peržiūri naudojamas subsidijas ir mokesčių lengvatas, neaiškumai identifikuojant MTEP veiklą bei kvalifikuotų ir patyrusių mokslo darbuotojų trūkumas;

Daugiausiai įmonių, siekdamos apsaugoti praktinę patirtį ir intelektinę nuosavybę, naudoja įmonės konfidencialumo politiką (69%), patentus ir naudinguosius modelius (40%) bei prekių ženklus (31%).

 

Pagrindinės įžvalgos apie MTEP Lietuvoje:

Dauguma respondentų (76%) praėjusiais metais skyrė daugiau nei 1% savo metinės apyvartos MTEP veiksmams įgyvendinti;

Beveik pusė apklaustų įmonių planuoja tokias pačias arba net didesnes investicijas į MTEP sritį per artimiausius 1-2 metus;

Pusė apie MTEP mokesčių lengvatas žinančių įmonių jau pasinaudojo lengvatomis ir sumažino savo apmokestinamąjį pelną;

Lyginant su praėjusiais metais, Lietuvos įmonės akivaizdžiai daugiau žino apie MTEP mokesčių lengvatas Lietuvoje;

Dažniausiai naudojama mokesčių lengvata Lietuvoje yra skirta moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.