Apie VCA

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) vienija privataus ir rizikos kapitalo rinkos dalyvius Lietuvoje, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra kartu su kompetentingomis Lietuvos institucijomis ir partneriais dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą rizikos ir privataus kapitalo verslo politiką, kuriant ir tobulinant jos įstatymus, koordinuoti Asociacijos narių pastangas, plėtoti veiklą, atstovaujant jų ekonominiams ir teisiniams interesams, propaguojant rizikos ir privataus kapitalo investicijas Lietuvoje, pabrėžiant šios  rinkos plėtros naudą valstybei, įmonėms ir kitiems susijusiems rinkos dalyviams ir ūkio subjektams.

Taip pat LT VCA tikslas informuoti visuomenę apie asociacijos narių veiklą, didinti inovatyvių/novatoriškų įmonių produkciją plėtojant patrauklią ir tvarią aplinką verslininkams, instituciniams investuotojams ir fondų valdytojams ir kt.

Šiuo metu asociacija vienija 29 aktyvias bendroves-narius, vykdančius įvairių rušių rizikos kapitalo veiklą. Šiuo metu yra 9 tikrųjų ir 20 asocijuotų narių.

LT VCA įkūrė UAB LitCapital Asset Management, UAB BaltCap ir UAB SEB Venture Capital 2009 m. gegužės mėnesį. Privataus kapitalo (PE) ir rizikos kapitalo (VC) investicijos egzistuoja Lietuvoje nuo XX a. 10-ojo dešimtmečio pradžios. Per šį laikotarpį PE ir VC rinka pasikeitė, iš nišinės tapo vieną iš pirmaujančių lyderių.

LT VCA ne tik teikia paslaugas savo narių vardu (prižiūri teisinius, reguliavimo ir mokesčių klausimus, atlieka tyrimus ir renka statistinius duomenis, užsiima mokymais, plėtra ir komunikacija, ir kt.), bet ir atlieka verslo atstovavimo ir propagavimo centrinės platformos vaidmenį santykiuose su instituciniais investuotojais, nuomonės lyderiais ir viešosios politikos formuotojais. Asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. LT VCA atvira bendradarbiavimui su rizikos kapitalo, turto valdymo, investiciniais fondais, verslo angelais, teisininkų kontoromis, konsultantais finansų klausimais ir visais kitais tiesioginių investicijų rinkos dalyviais.

Mūsų misija

Suvienyti RK industrijos profesinę kompetenciją ir vystyti bei propaguoti Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo industriją.

Mūsų tikslai
  • Kurti standartus, siekti griežto jų laikymosi ir formuoti patirtį, skatinančią šios industrijos savireguliaciją;
  • Veikti kaip lobistams PK/RK susijusių klausimų atžvilgiu;
  • Vietos ir tarptautiniu mastu propaguoti rizikos kapitalą instituciniams investuotojams ir verslininkams;
  • Gilinti institucinių investuotojų žinias apie Lietuvos RK rinkos veiklą ir šios rinkos specialistų patirtį;
  • Skatinti tyrimus ir naujoves bendradarbiaujant su universitetais, įmonėmis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
  • Skatinti Lietuvos kapitalo rinkos augimą, siekiant suteikti įmonėms kapitalą ir likvidumą.
Valdyba
Šarūnas Alekna
Šarūnas Alekna
Valdybos pirmininkas

BaltCap investicinių projektų direktorius. BaltCap yra didžiausias rizikos ir privataus kapitalo investuotojas Baltijos šalyse, nuo savo veiklos pradžios atlikęs investicijų, kurių vertė viršija 370 milijonų eurų. Šarūnas turi 10 metų patirtį įgyvendinant ir valdant privataus kapitalo investicijas, bei yra Kelprojektas, Ecoservice, BPT Real Estate bei FCR Media įmonių valdybų narys. Prieš prisijungdamas prie BaltCap, Šarūnas buvo Evli bank asocijuotasis direktorius, kur teikė konsultacijas įmonių įsigijimų ir susijungimų projektuose. Šarūnas Alekna yra London Business School ir Baltic Institute of Corporate Governance absolventas.

Mindaugas Utkevičius
Mindaugas Utkevičius
Valdybos narys

Vienas iš „Livonia Partners“ steigėjų, turintis bendrovių valdymo ir plėtros Baltijos šalių regione patirties. Prieš įkurdamas „Livonia Partners“, Mindaugas dirbo bendrovėse „LHV Capital“, „Deutsche Post DHL“ ir „Statoil“. Kartu su Rainu Lõhmusu įsteigė bendrovę „LHV Capital“ ir investavo į įmones „Vėjų spektras“, Archyvų centras, „Baltic Ticket Holdings“ ir medicinos centrą „Qvalitas“. Mindaugas devynerius metus dirbo „Deutsche Post DHL“ padaliniuose Baltijos šalyse ir Suomijoje. Prieš įkurdamas „LHV Capital“, jis buvo DHL Lietuvos padalinio generalinis direktorius.

Rokas Pečiulaitis
Rokas Pečiulaitis
Valdybos narys

Ankstyvojo rizikos kapitalo fondo Contrarian Ventures steigėjas ir vykdantysis partneris. Prieš tai Rokas dirbo makleriu Bank of America Merrill Lynch infliacijos ir kitų išvestinių finansinių priemonių departamente Londone. Taip pat, vadovavo Avia Solution Group aviacinio fondo „Avia Capital“ steigime. Be to, jis buvo išskirtinės vyriausybinės programos “Kurk Lietuva” programos dalyvis, kurios metu darė rotacijas Ūkio ministerijoje, Energetikos ministerijoje ir Verslioje Lietuvoje, kur dirbo prie valstybei strategiškai svarbių projektų. Jis taip pat yra vienas iš Gatepool steigėjų ir šiuo metu užima strateginio patarėjo ir valdybos pirmininko pareigas.

Rokas taip pat iniciatorius ir steigėjas Alternative Investment Forum renginio. Rokas užima valdybos nario pozicijas Lietuvos Rizikos kapitalo asociacijoje, ne pelno siekiančioje organizacijoje Vilniaus Maratonas ir Kurk Lietuvai alumni asociacijoje.

Tomas Andriuškevičius, CFA
Tomas Andriuškevičius, CFA
Valdybos narys

Rizikos ir privataus kapitalo įmonės Practica Capital partneris nuo 2013 m. Buvęs investicinio banko SEB Enskilda asocijuotas direktorius ir valdybos narys (2003 – 2012), CA IB Corporate Finance direktorius Baltijos šalims (2001 – 2002), bei Arthur Andersen darbuotojas (1998 – 1999).

Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė
Valdybos narė

Prie „Invaldos INVL“ grupei priklausančios turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ prisijungė 2017 metais, kaip šiuo metu steigiamo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ vykdomoji partnerė. Planuojama, kad šis fondas investuos daugiausia į Baltijos jūros regiono įmones, o investicija į vieną įmonę siektų 10-30 mln. eurų. Bendras planuojamas fondo dydis – 200 mln. eurų.

Pradėjusi vykdyti privataus kapitalo investicijas Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje 1991 metais, „Invalda INVL“ yra laikoma pirmąja privataus kapitalo bendrove Baltijos šalyse. Per savo veiklos istoriją bendrovė sėkmingai įgyvendino įvairių industrijų įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorius. Iki 2018 m. užbaigti pagrindiniai sandoriai sugeneravo reikšmingą grąžą – 26,6 proc. vidinę grąžos normą (angl. IRR – Internal Rate of Return), o pinigų daugiklis siekė 2,5.

Deimantė yra įgijusi tarptautinės teisės praktikos magistro laipsnį Teisės universitete Didžiojoje Britanijoje bei Vilniaus universiteto teisės magistro diplomą. Ji karjerą pradėjo vienoje iš didžiausių to meto privataus kapitalo bendrovių „Hermis Capital“, vėliau tapo vienos iš didžiausių Baltijos advokatų kontorų „TGS Baltic“ asocijuota partnere ir konsultavo vietos bei tarptautinius klientus daugiau kaip 40 sandorių, kurių bendra vertė siekia apie 2 mlrd. eurų.

Julius Dukšta
Julius Dukšta
Valdybos narys

Prieš prisijungdamas prie LitCapital komandos dirbo įvairiose pozicijoje SEB banko finansų rinkų padalinyje Lietuvoje ir Švedijoje. Savo profesinę karjerą Julius Dukšta pradėjo 2003 metais dirbdamas verslo ir finansų valdymo konsultacijų įmonėje UAB SAVVIN konsultantu, kur kaip komandos narys dalyvavo įgyvendinant daug projektų finansavimo pritraukimo, veiklos tobulinimo ir pertvarkymo, ES paramos pritraukimo srityse. Julius Dukšta turi Vilniaus Universiteto ekonomikos mokslų magistro diplomą o taip yra sertifikuotas finansų analitikas (CFA). Šiuo metu Julius Dukšta yra NNL LT ir Eldes valdybų narys.

Tadas Gudaitis
Tadas Gudaitis
Valdybos narys

UAB „Swedbank investicijų valdymas“ direktorius, turintis daugiau nei 13 metų patirties pensijų kaupimo, gyvybės draudimo ir investicijų valdymo srityse. Pastaruosius 9 metus Tadas Gudaitis dirba „Swedbank“. 2010 m. Vilniaus universitete jis apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją pensijų sistemos reformų tema.